SPRZĄTANIE MIEJSC ZGONU I ŚMIERCI

Kompleksowe sprzątanie miejsc śmierci

Sprzątanie miejsca zgonu to bardzo trudny i złożony proces który powinien być przeprowadzony przez certyfikowany Zakład wykonujący specjalistyczne . Po rozkładzie ciała po zmarłym często występuje bardzo silny zapach  (fetor) rozkładającego się ciała. Nasz Zakład zajmuje się kompleksowo sprzątaniem miejsc śmierci. Dokonujemy sprzątania po samobójstwach.

Usuwamy odpadki organiczne, tkanki, płyny ustrojowe po rozkładzie zwłok zachowując przy tym szczególne środki ostrożności. Wszystkie tkanki po zmarłym zostają zabezpieczone w specjalnych pojemnikach i przekazane uprawnionym spalarnią odpadów medycznych zgodnie z ustawą. Czyszczenie po śmierci jest w pełni legalne i bezpieczne dla domowników.

Sprzątanie miejsc zgonu

Naszą współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu, osób prywatnych, administracji, Instytucji Państwowych, korporacji, firm. Najnowocześniejsze technologie pozwalają nam w sposób szybki i bezpieczny wykonać zadanie zgodnie z przepisami sanitarnymi. Nasze Zakładowe sprzątanie miejsc śmierci i miejsc zgonu przeprowadzamy na terenie całego kraju.

Czysczenie miejsc śmierci - Pozmarlych.pl

Sprzątanie miejsc zgonu to specjalistyczny dobór wiedzy, sprzętu, środków które są użyte w zależności od rozkładu, czasu, miejsca zgonu, temperatury. Przy sprzątaniu miejsca zgonu należy wziąć też pod uwagę konieczność wywiezienia i utylizacji mebli, odzieży skażonej po zmarłym. Większość rzeczy przedmiotów jest do odratowania specjalną metodą po uzgodnieniu z klientem. Więcej informacji otrzymają Państwo po kontakcie z naszym Zakładem Sprzątania i Dezynfekcji po Zmarłych.

Posprzątamy każde miejsce zgonu – zachęcamy do kontaktu z naszym pracownikiem! Realizujemy działania w całej Polsce od Gdańska po sprzątanie po zgonie Bielsko Biała.